Så här kommer du igång med AquaD

1. Installera
Montera systemets mätenhet i eller i närheten av det du ska övervaka, t.ex. en brunn. Fäst mätsensorn ovanför vattenytan så att inga delar har kontakt med avloppsvattnet.

2. Ställ in
Ställ in och kalibrera mätenhetens larmgränser. Nu kommer enheten automatiskt mäta och rapportera värdena till ett centralt övervakningssystem. All kommunikation är trådlös och lagras i en databas.

3. Övervaka
Logga in i systemets databas med en vanlig webbläsare och analysera de lagrade mätvärdena. Om mätenheten upptäcker att nivåerna avviker från de förinställda gränsvärdena skickar den direkt ett larm till övervakningssystemet.

 

Här kan du använda AquaD

vatten_avlopp_ikonVatten & Avlopp

AquaD gör det enkelt att jobba förebyggande och lösa de problem som uppstår snabbt. Genom att samla in information om statusen på ett ledningssystem och tidigt få larm om sådant som äventyrar systemet behåller du alltid kontrollen.

tank_ikonTankar

Använd AquaD för att övervaka bränsletankar och skicka larm vid t.ex. dieselstölder från skogsmaskiner.

 

damm_ikonDammar

Med AquaD blir det enkelt att övervaka nivåerna i dammar. Om givarenheten upptäcker att nivåerna avviker från de förinställda gränsvärdena skickar den omedelbart ett larm till övervakningssystemet.

kraft_ikonKraftstation 

Genom att hålla koll på vätskenivåerna i kraftstationen har du en chans att upptäcka problemen före de leder till ett kostsamt haveri.


Mätenhet finns i två versioner.

Mätenheten finns i två olika versioner beroende på om du har möjlighet att ge den ström den eller inte.

  • AquaD A – en helt fristående mätenhet som inte behöver extern strömförsörjning. I den här versionen ingår givare, styrenhet, kommunikationsutrustning och batteripack.
  • AquaD P – en mätenhet som behöver extern strömförsörjning via ett uttag på 230V. I den här versionen ingår givare, styrenhet, kommunikationsutrustning och en strömadapter för ett 230V-uttag.

Nyheter

Nyheter och pressmeddelanden hittar du här. För den senaste informationen kan du också maila direkt till info@aquaductus.se.

Till nyhetsarkiv

Kontakta oss

Aquaductus AB
Torget 6
931 31 Skellefteå, Sweden
Tel. +46 910 21 50 60

Vilka är vi?

AquaDucutus, med basen i Skellefteå, grundades 2013 och utvecklar övervakningssystem för vätskor. Vårt system AquaD hjälper våra kunder att hålla koll på statusen på t.ex. ledningssystem, kraftstationer eller strömlösa brunnar.

AquaDuctus är ett dotterbolag till Data Ductus som har stor erfarenhet av Industrial Process Management. Det innebär metoder för att övervaka, styra och automatisera processer inom industrin där beröringsfria sensorer och givare för att samla in data ingår som en viktig del.

adminHem